Казан. 17.11.75 фото Н.Седовь
Казан. 17.11.75 фото Н.Седовь
Хәкимҗан Халиков
Хәкимҗан Халиков
Хәкимҗан Халиков 11.07.70
Хәкимҗан Халиков 11.07.70
Арча педучилщесын тәмамлаучылар 1952 ел
Арча педучилщесын тәмамлаучылар 1952 ел
Хәкимҗан Халиков
Хәкимҗан Халиков
Хәкимҗан Халиков
Хәкимҗан Халиков
Хәкимҗан Халиков 1954 ел
Хәкимҗан Халиков 1954 ел
Хәкимҗан Халиков "Яшь партизаннар" хикәясе өстендә эшләгән көннәрдә төшкән фотокарточкасы 24.07-1951 ел
Хәкимҗан Халиков “Яшь партизаннар” хикәясе өстендә эшләгән көннәрдә төшкән фотокарточкасы 24.07-1951 ел