Сакчы күркә

Зариф бабай бакчасына
Кергәч алма урларга,
Габделнурны ата күркә
И тотынган куарга.

Карак исә алмагачка
Менеп чак-чак котылган.
Зариф бабай кайтканчы, ул
Шунда посып утырган.

Укырга →